EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


حمایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و دیگر اتحادیه‌های جهانی از مردم فلسطین
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و دیگر اتحادیه‌های جهانی؛ مانند فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل، آموزش بین‌المللی و خدمات عمومی بین‌المللی بیانیه‌ای مشترک را در حمایت از مردم فلسطین امضا کردند و خواستار عدالت و پایان‌دادن به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی شدند.

در این بیانیه، فدراسیون و سایر اتحادیه‌های جهانی اعلام کردند: «ما بار دیگر شاهد تشدید خشونت‌ها در شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی هستیم. دولت اسرائیل باید به استثمار فلسطینی‌هایی که در داخل اسرائیل و در شهرک‌ها در سرتاسر اسرائیل کار می‌کنند، پایان دهد.»

در این بیانیه همچنین اعلام شده است که: «در سوم ژوئیه ۲۰۲۳، اسرائیل حمله نظامی به کرانه باختری از جمله شهر جنین را آغاز کرد. این حمله به دنبال ماه‌ها تشدید خشونت انجام شد و مرگبارترین سال برای فلسطینیان در کرانه باختری از سال ۲۰۰۵ را رقم زد. این تهاجم نظامی نشان‌دهنده قصد آشکار دولت فعلی اسرائیل برای پایان‌دادن به هرگونه امید به صلح و عدالت پایدار در فلسطین و اسرائیل است.

این امر مستلزم پاسخی محکم و بی‌چون‌وچرا از سوی همه نهادهای جهانی، از جمله جنبش جهانی کارگری است. ما عمیقاً نگران تأثیرات انسانی این جنگ هستیم و خواهان حمایت از حقوق غیرنظامیان از جمله حق کار، حق سلامت، حق حرکت و حق آموزش هستیم.»

این نهادها در ادامه افزودند: «ما که نماینده صدها میلیون کارگر در سراسر جهان در اکثر بخش‌ها هستیم، از سازمان ملل متحد، کشورهای عضو آن و کل جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا اقدامات چندجانبه‌ای را برای صلح در اسرائیل و فلسطین انجام دهند. ما بر درخواست کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHCHR) برای پایان‌دادن به تشدید غیرمنطقی خشونت و زور نیز تأکید می‌کنیم.»


کارت

کارت