تماس

 

 

بخش فارسی سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

info@ifj-farsi.org

—-

مسئولان بخش فارسی سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

آقای حنیف مزروعی؛ مسئول میز ایران و سردبیر بخش فارسی

[email protected]

آقای محسن مهیمنی؛ جانشین سردبیر

[email protected]

بخش کارت خبرنگاری بین‌المللی 

[email protected].org

ارتباط با ما در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها:

Telegram: https://t.me/IFJFarsi

Twitter: https://twitter.com/IFJFarsi

Instagram: http://instagram.com/IFJFarsi

Facebook: https://www.facebook.com/IFJFarsi

 مسئولان بخش خاورمیانه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

(تنها به زبان انگلیسی)

آقای منیر زعرور؛ مسئول سیاستگذاری و برنامه‌های بخش خاورمیانه و جهان عرب

[email protected]

خانم سارا بوشطوب؛ مشاور حقوق نویسندگان و مسئول ارشد پروژه‌ها و کمپین‌ها

[email protected]

 

محل دفتر مرکزی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

IPC-Residence Palace, Bloc C
Rue de la Loi 155
B-1040 Brussels
BELGIUM

Telephone: +32 (0)2 235 22 00
Telefax: +32 (0)2 235 22 19
E-Mail: ifj(at)ifj(dot)org