روزنامه‌نگاران زندانی

کارت
کارت

کانال تلگرام


آخرین مطالب
 • درخواست رسانه‌های بین‌المللی از سازمان ملل برای تنظیم کنوانسیون امنیت روزنامه‌نگاران
 • درخواست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از دولت حماس برای توقف تهدید روزنامه‌نگاران
 • انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در دعاوی روزنامه‌نگاران حکمیت می‌کند
 • حکومت هر چه عاجل عاملین حمله به سلطان محمود خیرخواه را دستگیر نماید
 • استقبال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از رأی پارلمان اروپا به توقف آزار روزنامه‌نگارانِ بی‌بی‌سی فارسی
 • فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران خواستار تصویب دستورالعمل کپی‌رایت شدند
 • پایان مهلت ارسال تقاضا برای کارت بین‌المللی خبرنگاری
 • هشدار نسبت به احتمال تعطیلی رسانه‌ها و بیکار شدن روزنامه‌نگاران در سال ۱۳۹۸
 • فراخوان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای حضور بیشتر زنان در رسانه‌ها و اتحادیه‌ها
 • اولریکا هیلرت: اگر زنان و مردان برابر باشند، روزنامه‌نگاری بهتری خواهیم‌داشت • از آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاری مستقل در ایران حمایت کنید

  تماس

  تماس با نسخه فارسی سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

  info(at)ifj-farsi(dot)org

  تماس با بخش کارت خبرنگاری بین‌المللی نسخه فارسی سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

  presscard(at)ifj-farsi(dot)org

  تماس با مسولان بخش خاورمیانه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (تماس تنها به زبان انگلیسی)

   

   

  آقای منیر زعرور

  [email protected]

  خانم سارا بوشطوب

  [email protected]

  دفتر مرکزی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

  IPC-Residence Palace, Bloc C
  Rue de la Loi 155
  B-1040 Brussels
  BELGIUM

  Telephone: +32 (0)2 235 22 00
  Telefax: +32 (0)2 235 22 19
  E-Mail: ifj(at)ifj(dot)org