EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


افزایش ایمنی روزنامه‌نگاران زن در فلسطین
پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲

بیست و هشت خبرنگار زن با موفقیت دو جلسه آموزشی ایمنی را در رام الله و غزه به پایان رساندند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) این کارگاه‌ها را با همکاری شبکه خبرنگاران ماری کالوین (MCJN) و سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطین (PJS) و با حمایت ارزشمند اتحادیه روزنامه‌نگاران نروژ و بودجه دولت نروژ برگزار کرد.

ایمنی خبرنگاران همیشه از اولویت‌های اصلی کار فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بوده است. فدراسیون، شبکه‌ای قدرتمند از مربیان ایمنی حرفه‌ای در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرده است.

سحر غانم، مربی ایمنی فلسطینی، گفت: «ضروری است که زنان روزنامه‌نگار فلسطینی، به ویژه آن‌هایی که از نوار غزه گزارش می‌دهند، بتوانند میزان و ماهیت خطراتی را که در کار روزنامه‌نگاری روزانه خود با آن مواجهند، شناسایی کنند.»

دعا رقع، روزنامه‌نگار فلسطینی نیز، با توجه به تشدید خشونت‌ در هفته‌های اخیر، این کارگاه‌ها را بسیار مهم توصیف کرد.

در این کارگاه‌های سه روزه، به طیف وسیعی از موضوعات شامل برنامه‌ریزی و ارزیابی خطر، ایمنی از سلاح گرم، نکاتی برای پوشش تظاهرات، آموزش ایمنی دیجیتال، ماژول کمک‌های اولیه برای محیط‌های متخاصم و توصیه‌های ایمنی خاص برای خبرنگاران زن پرداخته شد.


کارت

کارت