EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


آموزش خبرنگاران زن آفریقا در زمینه امنیت و برابری
دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

اتحادیه روزنامه‌نگاران چاد(UJT)  با همکاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) ، کارگاه آموزشی دو روزه «امنیت و برابری خبرنگاران زن» را به منظور آموزش و تجهیز روزنامه‌نگاران زن عضو اتحادیه برگزار کرد. بودجه این کارگاه آموزشی به عنوان بخشی از پروژه «اتحادیه به اتحادیه» تامین شد.

تسهیلگران حرفه‌ای رسانه، طی این دو روز موضوعات مختلفی را مطرح کردند و تجربیات خود را با بیست خبرنگار زن از چندین رسانه در پایتخت به اشتراک گذاشتند.

به همین مناسبت خانم سوخنا دیا، مسئول اداری و مالی دفتر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در آفریقا، از زنان روزنامه‌نگار دعوت کرد تا در انجام حرفه خود مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند: «به خود اعتماد داشته باشید، حتی اگر مجبور به کسب مسئولیت هستید، باید آن را با شایستگی به دست آورید. لازم است که ما زنان رسانه‌ای، برای مصون ماندن از تبعیض در محیط کار و به‌ویژه در مورد خبرنگاران زن اقدامات احتیاطی را انجام دهیم.»

در پایان کار، شرکت‌کنندگان از کیفیت آموزش دریافت شده، روش مورد استفاده توسط مجریان، تبادلات پربار در طول مناظره‌ها، و از همه مهمتر تسلط نسبی بر نقش و مسئولیت روزنامه‌نگار در پوشش رسانه‌ای جنگ‌ها، تظاهرات یا درگیری‌های اجتماعی، ابراز رضایت کردند.


کارت

کارت