EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تاکید گزارش شورای اروپا بر نیاز به روزنامه‌نگاری مستقل
جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

پلتفرم شورای اروپا برای ارتقای حمایت از روزنامه‌نگاری و ایمنی روزنامه‌نگاران، همراه با فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی و روزنامه‌نگاران (IFJ،EFJ) و سایر سازمان‌های همکار، در هفتم مارس در بروکسل راه‌اندازی و گزارش سالانه آن با عنوان «جنگ در اروپا و مبارزه برای حق گزارش» منتشر شد.

این گزارش تأثیر جنگ در اوکراین و نیاز به روزنامه‌نگاری قوی و مستقل را مورد بحث قرار داده و موضوعاتی مانند ضرورت هماهنگی قوانین در کشورهای عضو، بحث مصونیت از مجازات، بازداشت روزنامه‌نگاران و قوانین محدودکننده، مخاطرات مربوط به رسانه‌های عمومی، تصرف رسانه‌ها، و موضوع نظارت و جاسوس افزا در این گزارش بررسی شده است.

این پلتفرم به رهبری تام گیبسون از کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران(CPJ)، شامل هفت شرکت کننده بود دیگر بود.

ارنست ساگاگا، رئیس حقوق بشر و ایمنی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از جمله این شرکت‌کنندگان بود.

این گزارش از کشورهای عضو شورای اروپا خواسته که فعال‌تر باشند و از شورای اروپا خواست که «کشورهای عضو را تشویق کند تا اقداماتی را برای رسیدگی موثر به نگرانی‌های موجود انجام دهند. گزارش همچنین از نهادهای اروپایی خواسته که قانون آزادی رسانه‌های اروپایی را تصویب کنند و اقدامات مثبت اتخاذ شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بیشتر دیده و به رسمیت بشناسند.

 


کارت

کارت