EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


نگرانی‌ها در مورد جاسوسی از خبرنگاران در اروپا
دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲

پارلمان اروپا در سوم اکتبر با اکثریت قاطع، موضع خود را در مورد قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) تصویب کرد. فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) از تعهد مستمر پارلمان اروپا به حفظ و ارتقای آزادی رسانه‌ها در محیط رسانه‌ای قدردانی کرد و افزود: «از زمان آغاز روند قانون‌گذاری، تغییرات اساسی بسیاری انجام شده است، اما نگرانی‌ها در مورد جاسوسی از خبرنگاران همچنان باقی است.

رنه شرودر، مدیر فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران که این پرونده را از نزدیک دنبال می‌کند، از اینکه پس از یک سال همکاری نزدیک با سایر سازمان‌های آزادی رسانه، جامعه مدنی و حقوق دیجیتال، پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است، ابراز رضایت کرد اما در عین حال تأکید کرد: «متأسفانه، متن تصویب شده شامل آنچه همه ما به‌شدت برای آن مبارزه کردیم، یعنی ممنوعیت کامل استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران، نمی شود.»

اگرچه اعضای پارلمان اروپا متن کمیسیون را هماهنگ با استانداردهای شورای اروپا بهبود بخشیده اند، اما استدلال می‌کنند که استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی ممکن است در مواردی به عنوان «آخرین راه حل»، قابل توجیه باشد.

فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران از پیشرفت‌های بزرگی که از جمله در مورد رسانه‌های خدمات عمومی، شفافیت مالکیت رسانه‌ها و بودجه دولتی، ایجاد پایگاه داده اروپایی، استقلال تحریریه‌ها، استقلال مراجع نظارتی ملی و موارد بسیار دیگر حاصل شده است، استقبال کرد؛ با این حال، ماجا سیور، رئیس فدراسیون اروپایی هشدار داد: «خطر هنوز پابرجا است و ما از گزارشگران اتحادیه اروپا می‌خواهیم که به سخنان خود پایبند باشند و برای آنها، به ویژه گزارشگر LIBE که مسئول ماده چهار است، پایداری و قدرت آرزو می‌کنیم. فدراسیون، همراه با زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های شریک خود، اکنون از تقویت ماده چهار دفاع خواهند کرد. در غیر این صورت، روزنامه‌نگاران به اتحادیه اروپا پشت خواهند کرد و من به آنها حق خواهم داد.


کارت

کارت