EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


درخواست برای اجرای عدالت در ششمین سالگرد قتل خبرنگار مالتی
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲

در ششمین سالگرد ترور دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار تحقیقی مالتی، سازمان‌های مدافع آزادی رسانه‌ها از جمله فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ)  با صدور بیانیه‌ای خطاب به مقامات مالت، خواستار اجرای عدالت در پرونده او و اجرای کامل توصیه‌های تحقیقات عمومی درباره قتل او شدند.

در این بیانیه آمده است: کاروانا گالیزیا، که از طریق تحقیقات و وبلاگ‌های ضد فساد خود به شهرت رسید، در شانزدهم اکتبر ۲۰۱۷ بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مالت کشته شد. سه مرد به‌خاطر قتل این روزنامه‌نگار محکوم شده‌اند و سه مظنون دیگر در انتظار محاکمه هستند.

پس از فشار خانواده کاروانا گالیزیا و جامعه مدنی، یک تحقیق عمومی در سال ۲۰۱۹ برای بررسی شرایط منجر به مرگ او انجام شد.

این تحقیق نشان داد که دولت باید «مسئولیت قتل کاروانا گالیزیا» را به عهده بگیرد زیرا «فضای مصونیت از مجازات» ایجاد کرده بود و گام‌های معقولی برای محافظت از او برنداشته بود. این تحقیق دریافت که به دلیل فروپاشی حاکمیت قانون در مالت، ترور روزنامه‌نگاران قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری است و توصیه‌های مفصلی به مقامات از جمله ایجاد محیط امن‌تر برای خبرنگاران ارائه کرد. در دو سال گذشته، سازمان‌های ما بارها عدم پیشرفت در اجرای توصیه‌های تحقیق عمومی برای محافظت از رسانه‌ها و بهبود ایمنی خبرنگاران را گوشزد کرده‌اند.

بنیاد دافنه کاروانا، گالیزیا بارها شکست مقامات مالتی در رسیدگی به فساد و سوء استفاده از قدرت افشا شده توسط کاروانا گالیزیا و سایر روزنامه‌نگاران تحقیقی را محکوم کرده است.

با این حال، ما همچنان امیدواریم و در این راه، خواهان تقویت سه قانون پیشنهادی با هدف بهبود ایمنی رسانه‌ها هستیم تا با استانداردهای بین‌المللی در مورد حمایت از روزنامه‌نگاران مطابقت داشته باشد.


کارت

کارت