EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تشکیل شورای رسانه‌ای مستقل در مالزی
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

فامی فاضل، وزیر ارتباطات و امور دیجیتال مالزی، از تصویب لایحه تشکیل شورای رسانه‌ای مالزی (MMC) در کابینه این کشور خبر داد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران شبه جزیره مالزی (NUJM)، از این تصمیم استقبال کردند و از مقامات خواستند که تضمین دهند این شورا با اختیار، منابع و استقلال کافی ایجاد خواهد شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن استقبال از این اتفاق اعلام کرد: «تصویب لایحه شورای رسانه‌های مالزی توسط کابینه، تحولی خوشایند برای رسانه‌های مالزی است. با این حال، اگر منابع شورا به اندازه کافی تأمین نشود، استقلال خود را از دست می‌دهد و کارایی آن محدود خواهد شد.» اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران مالزی نیز در این رابطه تأکید کرد: «هر اقدامی برای تصویب لایحه، باید استقلال شورا از هرگونه دخالت دولتی را در نظر بگیرد».

این تصمیم دولت مالزی ، مورد استقبال طرفداران آزادی مطبوعات و جامعه مدنی قرار گرفته است. مرکز روزنامه‌نگاری مستقل مالزی (CIJ)نیز  این حرکت را «گامی در مسیر درست» خواند، اما از مقامات مالزی خواست تا اطمینان حاصل کنند که شورا با استقلال عملیاتی، مسئولیت‌های روشن و سازوکارهایی برای حل و فصل اختلافات تأسیس شود و منابع کافی در اختیار آن‌ قرار گیرد.


کارت

کارت