EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


لغو مجوزهای مطبوعاتی حزب اسلامی مالزی
جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲

مقامات مالزی مجوز مطبوعاتی روزنامه‌نگاران سرویس‌های خبری هاراکا و هاراکا دیلی وابسته به حزب اسلامی پان‌مالزی (PAS) را باطل کردند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)  ضمن اعتراض به این اقدام، از مقامات مالزی خواست تا مجوز روزنامه‌نگاران هاراکا را بازگردانند و به تعهدات خود در قبال آزادی مطبوعات عمل کنند. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران شبه جزیره مالزی (NUJM) نیز نگرانی جدی خود را در مورد ابطال مجوز مطبوعاتی خبرنگاران ابراز کرد: « روزنامه‌نگاران درگیر این ماجرا، اجازه انجام وظایف خود را نخواهند داشت، بتابراین به آنها دستمزدی پرداخت نمی‌شود و این بر معیشت آنها تأثیر می‌گذارد.»

فهمی فاضل، وزیر ارتباطات دولت مالزی در مصاحبه‌ای تایید کرد که مجوز فعالیت روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای که توسط نهادهای رسمی مطبوعاتی حزب اسلامی پان مالزی، هاراکا و هاراکا دیلی استخدام شده بودند، در هفتم نوامبر لغو شده است. این لغو مجوز، چند روز پس از انتشار مقاله جنجالی این رسانه‌ها صورت گرفت که در آن تعهد انور ابراهیم، ​​نخست‌وزیر، به حمایت از فلسطین زیر سوال رفته است.

علیرغم وعده‌های آزادی رسانه‌ها، رسانه‌های مالزی از سال ۲۰۲۲ با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند که اغلب در روندهایی غیرشفاف اعمال می‌شوند.


کارت

کارت