EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


شکاف دستمزدها در بخش رسانه برزیل بسیار زیاد است
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

 

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط اداره آمار و مطالعات اقتصادی اجتماعی بین اتحادیه‌ای (Dieese) تفاوت زیادی بین دستمزدهای انواع مختلف استخدام رسمی در رسانه‌ها ثبت شده است. به همین دلیل، فدراسیون ملی کارکنان رسانه برزیل(FENAJ)  کمپین ملی حقوق و دستمزد روزنامه نگاران در ۲۰۲۴ را راه‌اندازی کرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)  ضمن اعلام حمایت از کارزار ملی همکاران خود تأکید کرد: «بسیار مهم است که همه کارکنان رسانه‌ها در قبال وظایف خود به طور عادلانه پاداش بگیرند و کار آنها بر اساس برابری به رسمیت شناخته شود. بهبود شرایط کار در بخشی که به طور تاریخی از نرخ بالای بی‌ثباتی رنج می‌برد، ضروری است تا کارگران بدون قرارداد رسمی، امکانات بهتری برای مبارزه برای حقوق بیشتر و بهتر داشته باشند.»

رئیس فدراسیون ملی کارکنان رسانه برزیل تصریح کرد که میانگین حقوق، حاصل جمع ارزش‌های اعلامی کارفرمایان تقسیم بر مجموع خبرنگاران شاغل با قرارداد «رسمی» است در حالی که یک سوم روزنامه‌نگاران قرارداد رسمی ندارند: «ما می‌دانیم که در رابطه با حداقل دستمزدها، نابرابری بسیار زیادی در کشور وجود دارد. به همین دلیل، ما کمپین ملی حقوق و دستمزد روزنامه‌نگاران در ۲۰۲۴ را راه‌اندازی کرده‌ایم که هدف آن تقویت اقدامات اتحادیه‌ها در مذاکرات جمعی امسال است.»

بر اساس داده‌های فهرست سالانه اطلاعات اجتماعی (RAIS) متوسط ​​کلی دستمزد اسمی همه کارکنان رسانه در سال ۲۰۲۱، حدود ۵۷۰۰ رئال برزیل بوده است. این اطلاعات بخشی از یک نظرسنجی است که توسط اداره آمار و مطالعات اقتصادی اجتماعی بین اتحادیه‌ای به درخواست فدراسیون ملی کارکنان رسانه برزیل انجام شده است.

به گفته این تحقیق، از تجزیه و تحلیل میانگین دستمزد می‌توان تفاوت زیادی را بین کارکنان بخش‌های مختلف تشخیص داد. همچنین بین حقوق پایه تعیین شده برای کار رسانه‌ای در مناطق مختلف کشور فاصله قابل توجهی وجود دارد. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که نقش‌های مرتبط با روزنامه‌نگاری چاپی کمترین میانگین دستمزد را دارند.


کارت

کارت