EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


یک سال بازداشت بی‌محاکمه برای یک روزنامه‌نگار اسپانیایی در لهستان
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

پابلو گونزالس، روزنامه‌نگار اسپانیایی، از یک سال پیش به اتهام جاسوسی برای روسیه در بازداشت به سر می‌برد و در این مدت محاکمه‌ای انجام نشده است.

دادگاه لهستان برای چهارمین بار در ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ بازداشت موقت پابلو گونزالس را تمدید کرد تا او تا سه ماه دیگر را هم در زندان بدون دادگاه سپری کند.

تا امروز، نه تاریخ محاکمه‌ای در نظر گرفته شده و نه شواهدی علیه آقای گونزالس علنی شده است.

فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران که چندین بار برای آزادی گونزالس تلاش کرده‌اند، مجددا در بیانیه‌ای مشترک، خواستار آزادی فوری گونزالس شدند.

در این بیانیه آمده است که: «برای یک کشور عضو اتحادیه اروپا، غیرقابل قبول است که یک روزنامه‌نگار را به این شیوه خودسرانه بازداشت کند. این حمله به آزادی رسانه‌ها و دموکراسی است.»

میگل آنخل نوکدا، رئیس فدراسیون  روزنامه‌نگاران اسپانیا(FAPE) گفت: «آزادی پابلو گونزالس یک الزام اخلاقی است، به ویژه در یک کشور اتحادیه اروپا که ظاهرا از آزادی بیان دفاع می‌کند.»

روزنامه‌نگار آزاد اسپانیایی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ به اتهام «جاسوسی برای روسیه» در حین پوشش خبری بحران انسانی در مرز لهستان و اوکراین دستگیر شد.

 


کارت

کارت