EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


شرایط کاری بهتر در نتیجه اعتراض‌های چهارشنبه سیاه در اسپانیا
جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه اقتصادی اکسپنشن و رسانه یونیداد ادیتوریال، از بزرگ‌ترین گروه‌های رسانه‌ای در اسپانیا، در مورد افزایش حقوق و امکان یک روز دورکاری به توافق رسیدند. این توافقنامه که در روز سوم آگوست مورد تصویب قرار می‌گیرد، حاصل هفته‌ها اعتراض در اتاق خبر و مذاکرات بی‌وقفه شوراهای کاری و اتحادیه‌ها با مدیران رسانه‌ها برای بهبود شرایط کاری نامطمئن برای خبرنگاران در اسپانیا، و یک پیروزی قابل‌توجه است.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ)نوآوری اعتراضات «چهارشنبه‌های سیاه» و سطح همبستگی روزنامه‌نگاران در اسپانیا که در پی این اعتراضات ایجاد شده است، را تحسین کردند و اعلام کردند: «مبارزه شما مبارزه ما است. ما در کنار همه شما ایستاده‌ایم.»

میگل آنخل نوکدا، رئیس فدراسیون روزنامه‌نگاران اسپانیا (FAPE)، نیز دراین‌رابطه گفت: منزلت و کیفیت روزنامه‌نگاری مستلزم شرایط کاری مناسب و منصفانه است و حمایت از نظام دموکراتیک و همبستگی جهانی، همان‌طور که تحت حمایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران قرار دارد، قدرت و ارزش حرفه ما است.

اعتراض‌های چهارشنبه سیاه به این شکل است که کارکنان مطبوعات روزانه در بسیاری از اتاق‌های خبر، پس از بیش از یک دهه توقف دستمزدها و در برخی موارد، کاهش قابل‌توجه حقوق، چهارشنبه‌ها برای افزایش حقوق و بهبود شرایط کار، لباس سیاه می‌پوشند.


کارت

کارت