EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در اسپانیا خواستار دستمزد مناسب شدند
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بیش از صد شورای کارگری، بخش اتحادیه و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران اسپانیایی(CCOO،UGT، FeSP) در یکم مارس ۲۰۲۳ به خیابان‌ها آمدند و خواستار دستمزد و شرایط کاری مناسب شدند.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران(IFJ و EFJ) حمایت و همبستگی خود را با روزنامه‌نگاران معترضی که یکم مارس در محل‌ کار خود در اعتصاب بودند، اعلام کردند.

این تقاضا پس از بیش از یک دهه عدم افزایش دستمزدها، و در برخی موارد کاهش قابل توجه آن به کمتر از حداقل دستمزد، توسط اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران مطرح شده است.

در سال‌های اخیر، روزنامه‌نگاران علاوه بر از دست دادن شغل‌هایشان، مجبور بوده‌اند با کاهش دستمزدها و انجام حجم کاری بالا کنار بیایند.

اتحادیه‌ها در همبستگی با روزنامه‌نگاران می‌خواهند از اعضای خود در برابر موضع تزلزل‌ناپذیر شرکت‌های ارتباطی که قاطعانه از کاهش دستمزدها حمایت ‌کنند. این افزایش دستمزدها در یک دهه با وجود تورم شدید در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران اسپانیا را تحت فشار مضاعفی قرار داده است.


کارت

کارت