EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


برگزاری کارگاه آموزشی برای خبرنگاران توگو با همکاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران
دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱

یک کارگاه آموزشی برای خبرنگاران توسط اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل توگو(UJIT) با همکاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) در ششم و هفتم دسامبر در لومه، پایتخت توگو، برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با شرکت خبرنگارانی از رسانه‌های مختلف آفریقا برگزار شد، بر موضوعاتی همچون سازمان‌دهی اتحادیه‌ها در رسانه‌های آنلاین، شرایط کاری زنان روزنامه‌نگار فعال در فضای مجازی و جذب زنان در اتحادیه‌ها تمرکز شد.

همچنین در این کارگاه دو روزه خبرنگارانی از ۱۰ کشور آفریقایی سنگال، غنا، ساحل عاج، بورکینافاسو، گینه کوناکری، گینه بیسائو، گامبیا، سیرالئون، کامرون و توگو حضور داشتند.

خانم سوخنا دیا کولی، مسئول اداری و مالی دفتر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در آفریقا، در این کارگاه دو روزه گفت: «باعث تاسف است که علیرغم حضور قابل توجه زنان در رسانه‌های آنلاین و سنتی آفریقا، زنان به دلیل این ایده نادرست که عضویت می‌تواند موقعیت شغلی آنها را تهدید کند، به ندرت به موضوعی همچون فعالیت در اتحادیه می‌پردازند.»

در این کارگاه آموزشی در مورد موضوعات دیگری مانند قوانین حاکم بر استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر آزادی بیان و نقش اتحادیه‌های کارگری در ارتقای حقوق و ایمنی کاری زنان روزنامه‌نگار بحث و تبادل نظر شد.

نتایج بدست آمده در این کارگاه نشان می‌دهد که سازماندهی زنان روزنامه‌نگار در رسانه‌های آنلاین همچنان یکی از چالش‌های بزرگ برای اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران آفریقا است.

 


کارت

کارت