EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تغییرات اقلیمی، چالش مهم پیش روی روزنامه‌نگاران در آفریقا است
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اتحادیه روزنامه‌نگاران آفریقا(FAJ)، سازمان قاره‌ای فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)، در روز جهانی آزادی مطبوعات از روزنامه‌نگاران آفریقایی خواست که به تغییرات اقلیمی و چالش‌ها و بحران‌های و محیط زیستی توجه ویژه نشان دهند و جهان را از این خطر آگاه کنند.

عمر فاروق عثمان، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران آفریقا در این باره گفت: روزنامه‌نگاران، باید چالش‌های فعلی جامعه و امکانات آینده آن را با توجه ویژه به مسائل زیست محیطی، بازتاب دهند. در سراسر آفریقا، روزنامه‌نگاران با شرایط کاری نامناسب مواجه هستند که شامل دستمزد کم، عدم امنیت شغلی، ساعت‌های طولانی کار و دسترسی ناکافی به منابع و پشتیبانی مالی است. این شرایط مانع شکوفایی قابلیت آنها برای جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات به طور موثر است. بسیاری از رسانه‌ها همچنین از حمایت فناورانه محروم هستند، که روزنامه‌نگاران را بدون ابزارهای حیاتی مانند اینترنت، حمل و نقل و تجهیزات حفاظتی اساسی رها می‌کند. این محدودیت‌ها کیفیت گزارش‌ها را محدود می‌کند و نقش بسیار مهم رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به عموم و مسئولیت‌پذیر کردن قدرت‌ها را کاهش می‌دهد، به ویژه در زمینه‌هایی مانند حاکمیت و حفاظت محیط‌زیست؛ اینها واقعیت روزنامه‌نگاری در آفریقا است.

آفریقا به طور نسبی از تغییرات آب و هوایی رنج می‌برد و عواقب شدیدی مانند خشکسالی، قحطی و سیل‌های بی‌سابقه را تجربه می‌کند که بیش از یک سوم جمعیتش را تهدید می‌کند. خرابی محیط زیست، جوامع روستایی را ویران می‌کند و به اکوسیستم‌ها و کشاورزی آسیب‌های غیر قابل برگشت می‌رساند. با این چالش‌های وحشتناک، روزنامه‌نگاران آفریقایی باید متعهد به تمرکز بر انتقال تأثیر این بحران‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی باشند.


کارت

کارت