EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


روزنامه تلگراف ۳۵ کارمند خود در هند را به دلیل فشار اقتصادی کرونا اخراج کرد
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

روزنامه انگلیسی تلگراف با استناد بر بحران و فشار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا دفتر خود در شهر گواهاتی هند را تعطیل کرد.

این روزنامه از ۳۵ کارمند خود خواست تا طی هفته آینده استعفا بدهند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) از زمان شروع بیماری همه‌گیر موارد متعددی از کاهش حقوق، اعزام به مرخصی اجباری بدون حقوق و اخراج روزنامه‌نگاران را در رسانه‌های هند ثبت کرده است.
فدراسیون در این زمینه گفت شیوع کرونا صدمات جبران‌ناپذیری به رسانه‌های هند وارد خواهد کرد و در همین راستا از رسانه‌های این کشور خواست تا اقدام‌های غیرضروری را متوقف کنند و در جهت بررسی مشکلات ناشی از کرونا روند مشاوره را پیش بگیرند.
این تصمیم روزنامه تلگراف به صورت شفاهی به کارکنان اعلام شده است و بر اساس آن ۳۵ نفر از کارکنان این دفتر اعم از روزنامه‌نگاران اخراج خواهند شد.

متن کامل این خبر را اینجا بخوانید.


کارت

کارت