EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


برگزاری سمیناری درباره «روزنامه‌نگاران آزاد» در آفریقا
جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲

اتحادیه روزنامه‌نگاران کنیا(KUJ)  با همکاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)  سمینار دو روزه‌ای را با عنوان «سازمان‌دهی جدید: روزنامه‌نگاران آزاد و اتحادیه‌های کارگری» برگزار کردند. این سمینار، در چارچوب پروژه اتحادیه به اتحادیه(UTU)  با هدف تقویت قدرت اتحادیه برای پیگیری حقوق دموکراتیک، آزادی رسانه‌ها و کار شایسته، از ۲۳ تا ۲۴ اکتبر، در نایروبی پایتخت کنیا برگزار شد. بیست روزنامه‌نگار آزاد به همراه اعضای اجرایی اتحادیه روزنامه‌نگاران کنیا در این نشست شرکت کردند.

پا لوئیس توماسی، مدیر دفتر فدراسیون در آفریقا، در بیانیه همبستگی خود گفت که روزنامه‌نگاران آزاد اغلب بیش از حد از اتحادیه‌ها جدا هستند و این بیشتر به دلیل عدم آگاهی آنها از وظایف و ظرفیت‌های اتحادیه است. روزنامه‌نگاران آزاد عمدتاً توسط صاحبان رسانه‌ها استثمار می‌شوند، صرفاً به این دلیل که عضو اتحادیه نیستند. وی با تاکید بر اینکه تنها اتحادیه‌ها قدرت مذاکره بر سر قراردادهای جمعی را دارند، از خبرنگاران آزاد خواست تا به اتحادیه بپیوندند. اریک چارلز اودور دبیر کل اتحادیه روزنامه‌نگاران کنیا نیز در سخنرانی خود تأکید کرد که درهای این اتحادیه به روی همه خبرنگاران آزاد برای باز است تا به آنها در دفاع از حقوق و رفاه خود کمک کند.

وینی کاماو، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران آزاد در کنیا، گفت که بسیاری از روزنامه‌نگاران آزاد منابعی مانند دوربین و ضبط برای تسهیل کار خود ندارند. او افزود که روزنامه‌نگاران تحقیقی آزاد عمدتاً در معرض تهدیدهای بسیار جدی هستند و روزنامه‌نگاران زن آزاد نیز در موارد متعدد مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.

این سمینار دو روزه به موضوعات مختلفی از جمله شرایط کاری روزنامه‌نگاران آزاد در کنیا، برابری جنسیتی، ایمنی و امنیت روزنامه‌نگاران آزاد، آزادی تشکل، حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی، چالش‌های پیش روی کار آنلاین روزنامه‌نگاران آزاد زن و طراحی کمپین‌هایی برای جذب روزنامه‌نگاران آزاد به اتحادیه‌ها پرداخت.


کارت

کارت