EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


قانون‌گذاران پرویی آزادی مطبوعات را محدود می‌کنند
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

کنگره پرو لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن موادی از قانون افزایش مجازات استفاده نادرست از رسانه‌ها، اصلاح می‌شود.

انجمن ملی روزنامه‌نگاران پرو (ANP) تصویب این لایحه را محکوم کرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) هم اعلام کرده که در برابر این پیشروی علیه آزادی مطبوعات به انجمن ملی روزنامه‌نگاران پرو می‌پیوندد.

پنج‌شنبه هفته گذشته چهارم ماه می، پس از روز جهانی آزادی مطبوعات، کنگره پرو مجموعه‌ای از اقدامات را تصویب کرد که برای استفاده نادرست از رسانه‌ها مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این اقدام قانون‌گذاران در پرو را محکوم کرد و با درخواست انجمن ملی روزنامه‌نگاران این کشور برای لغو این قانون، همراهی می‌کند. به اعتقاد فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این اصلاحات نقض آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است.

این تغییرات در چارچوب یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد که با افزایش خشونت علیه کارکنان رسانه‌ها در هنگام پوشش اعتراضات و تظاهرات مختلف همراه بود. بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط انجمن ملی روزنامه‌نگاران پرو، از آغاز این بحران صدوهشتادوسه حمله علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان مطبوعات صورت گرفته است.


کارت

کارت