EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


دوره آموزشی ایمنی برای دانشجویان روزنامه‌نگاری در یمن
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

شصت و پنج دانشجوی روزنامه‌نگاری یمنی یک هفته آموزش ایمنی شغلی را در شهر تعز یمن، در ماه مارس گذراندند.

این دوره آموزشی ایمنی به طور مشترک توسط بخش رسانه دانشگاه تعز و سندیکای روزنامه‌نگاران یمن و با حمایت یونسکو، اتحادیه روزنامه‌نگاران نروژ و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) برگزار شد.

این دوره شامل اصول و دستورالعمل‌های ایمنی حیاتی برای گزارش از مناطق درگیری بود.

یکی از دانشجویان حاضر در جلسه در این رابطه گفت: «این دوره شامل موضوعات مهمی در رابطه با ارزیابی ریسک، آمادگی های پیشرو و امنیت دیجیتال برای خبرنگاران بود. دانش به اشتراک گذاشته شده برای خبرنگاران یمنی که در یک محیط خطرناک زندگی می‌کنند، ارزشمند و مناسب بود.»

عبود عصفی، مربی ایمنی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این دوره آموزشی گفت: «هدف از برنامه درسی تدوین شده با یونسکو، کمک به مؤسسات دانشگاهی برای انجام مسئولیت‌های خود تحت برنامه اقدام سازمان ملل در مورد ایمنی خبرنگاران و موضوع مصونیت از مجازات در جنایات علیه روزنامه‌نگاران است.»

آقای عصفی همچنین با تاکید بر نقش موسسات در افزایش آگاهی دانشجویان و تشویق تحقیقات دانشگاهی در مورد خطراتی که روزنامه‌نگاران در جریان کار با آن مواجه هستند، برگزاری این دوره‌ها را با اهمیت توصیف کرد.


کارت

کارت