EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه را تعلیق کرد
پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) در ۲۲ فوریه عضویت اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه(RUJ) را به دنبال رای کمیته اجرایی فدراسیون به حالت تعلیق درآورد.

عضویت اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه از سوی هیئت اجرایی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، به دلیل اقدام بر خلاف اصول و اهداف فدراسیون، به حالت تعلیق درآمد.

این تصمیم پس از تحقیق در مورد عملکرد اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و تشکیل شعبه‌های این اتحادیه روسی در سرزمین‌های اشغال شده اوکراین، صورت گرفته شده است.

دومینیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص گفت: «فدراسیون ما سازمانی است که بر اساس همبستگی بین‌المللی، بر اساس اصول همکاری بین اتحادیه‌های عضو و احترام به حقوق همه روزنامه‌نگاران ساخته شده است. اقدامات اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه در ایجاد چهار شعبه در سرزمین‌های اشغالی اوکراین به وضوح این همبستگی را از بین برده و بین اتحادیه‌ها اختلاف ایجاد کرده است.»

خانم پرادالیه افزود: «کسانی هستند که می‌گویند ما باید سریعتر عمل می‌کردیم. اما برای ما مهم است که ما به شدت طبق قوانین خود عمل کنیم. ما شکایتی داشتیم، بررسی شد و اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه به تعلیق درآمد.»

او افزود: «اکنون ضروری است که راه‌هایی برای حمایت از روزنامه‌نگاران مستقل در داخل و خارج از روسیه که در معرض خطر هستند یا به کمک نیاز دارند، پیدا کنیم و به همبستگی خود با خبرنگاران اوکراینی ادامه دهیم.»


کارت

کارت