EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


دستور به رسانه‌های هنگ‌کنگ برای پخش برنامه‌های جهت دار
سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱

رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ که تحت فرمان چین است، به رسانه‌های این کشور دستور داده حداقل ۳۰ دقیقه برنامه اجباری در هفته به آموزش ملی، هویت ملی و قانون امنیت ملی، اختصاص دهند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) این کار را مصداق حمله دولت هنگ کنگ به آزادی رسانه‌ها و برنامه‌های مستقل دانسته و آن را محکوم کرده و از رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ می‌خواهد که به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارد و این تصمیم را لغو کند.

به عنوان بخشی از قانون جدید، پنج دارنده مجوز رسانه‌ای در هنگ‌کنگ باید هر هفته حداقل ۳۰ دقیقه برنامه ویژه به آموزش ملی، هویت ملی و قانون امنیت ملی (NSL) اختصاص دهند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در رابطه با این قانون جدید اعلام کرد: «این تصمیم رهبری هنگ‌کنگ نشان دهنده تاثیر قانون امنیت ملی به چشم‌انداز رسانه‌‌ای این کشور است. اجباری کردن ۳۰ دقیقه برنامه «وطن پرستانه» آخرین حمله دولت، به آزادی رسانه‌ها و گزارش‌های مستقل است.»

در گزارش آزادی بیان هنگ‌کنگ که در اکتبر ۲۰۲۲ توسط فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران منتشر شد، جزئیات تخریب آزادی مطبوعات و آزادی‌های مدنی مستند شده است.

 


کارت

کارت