EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


درخواست آزادی فوری، روزنامه‌نگار فرانسوی-افغانی
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار فرانسوی-افغانی مقیم فرانسه، در ۷ ژانویه، دو روز پس از ورود به افغانستان در کابل بازداشت شد و همچنان زندانی است.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران(IFJ-EFJ) همراه با اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران فرانسوی(SGJ-FO ,SNJ-CGT, CFDT) و برخی نهادهای رسانه‌ای و حقوق بشری دیگر خواستار آزادی فوری مرتضی بهبودی شدند.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران همراه با ۱۵ شرکت رسانه‌ای و تولیدی فرانسوی و همچنین چندین انجمن و مؤسسه فرانسوی در بیانیه‌ای خواستار آزادی مرتضی بهبودی شدند.

در این بیانیه ضمن آنکه بازداشت آقای بهبودی از ۷ ژانویه توسط مقامات طالبان، خودسرانه عنوان شده، نوشته که «از مقامات فرانسوی انتظار داریم هر کاری که ممکن است برای آزادی فوری این خبرنگار انجام دهند.»

این سازمان‌ها در بیانیه مشترک خود همچنین اعلام کرده‌اند: «زندانی کردن روزنامه‌نگاران، حمله به آزادی بیان و مطبوعات است.»

 

 


کارت

کارت