EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تغییر نام انجمن روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان به اتحادیه
جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

حجت‌الله مجددی، رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان(AIJU) در مصاحبه‌ای با مسئول بخش جنوب آسیای فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)، در مورد دلیل تغییر نام اخیر این سازمان، از انجمن به اتحادیه صحبت کرده است.

آقای مجددی در پاسخ به سوال چرایی تغییر نام این سازمان از انجمن به اتحادیه(از AIJA به AIJU) گفته است: «ما می‌خواستیم به کار خود برای حفظ و ارتقای حقوق خبرنگاران در سراسر افغانستان ادامه دهیم. با این حال، در نظام سیاسی کنونی اگر «انجمن» باقی بمانیم، امکان چنین فعالیتی نیست.»

مجددی همچنین افزود: «با تبدیل وضعیت خود به اتحادیه، می‌خواستیم عضویت کامل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران را بدست آوریم. بنا به سه دلیل ذکر شده، تشکیل کنگره آیجا و تغییر «انجمن» به «اتحادیه» ضروری بود.»

آقای مجددی در ادامه مصاحبه درباره تغییرات این سازمان توضیح داد: «بیشتر ساختار سازمان، آرم و سایر موارد مشابه است. تغییراتی در اساسنامه و برخی از مفاد آن صورت گرفت. اکنون ما وظیفه داریم در سراسر افغانستان کار کنیم.»

رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان اضافه کرد: «ما اعضای بیشتری خواهیم داشت و بیش از هر زمان دیگری در سراسر افغانستان کار خواهیم کرد. خبرنگاران در سراسر افغانستان می توانند از حمایت ما بهره مند شوند. ما به کار خود برای دفاع و حمایت از حقوق و ارتقای ظرفیت خبرنگاران ادامه خواهیم داد.»

حجت‌الله مجددی همچنین نظارت بر حقوق رسانه‌ها و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بیشتر طالبان در قبال حقوق رسانه‌ها را از اولویت‌های این اتحادیه دانست.


کارت

کارت