EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


شرایط سخت زنان خبرنگار تحت حاکمیت طالبان
یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

گزارش جدیدی که توسط یکی از زیر مجموعه‌های فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) در افغانستان منتشر شده است حاکی از شرایط دشوار خبرنگاران زن در افغانستان، از جمله وضعیت بد مالی، بیکاری و نگرانی‌های امنیتی آن‌ها است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در اتحاد با خبرنگاران افغان، ضمن محکوم کردن شرایط سخت آن‌ها، خواستار همبستگی جهانی برای حمایت از حقوق رسانه‌ها در افغانستان است.

بر اساس این گزارش جدید که در ماه اوت منتشر شد، شرایط زنان روزنامه‌نگار در افغانستان به دلیل اجرای تبعیض جنسیتی سیستماتیک توسط طالبان ایجاد شده، سخت‌تر از گذشته شده است.

در یکی از موارد محدودیت، طالبان با صدور فرمانی در ۲۱ ماه مه، به همه زنان شاغل در رادیو و تلویزیون دستور داده بود که صورت خود را بپوشانند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران معتقد است: «این گزارش وضعیت سختی را که زنان روزنامه‌نگار در افغانستان با آن مواجه هستند، نشان می‌دهد. این فدراسیون از جامعه جهانی می‌خواهد که فوراً حمایت خود را از رسانه‌های افغانستان افزایش دهد تا آزادی مطبوعات و آزادی بیان حفظ شود.»

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۹۱ درصد از زنان روزنامه‌نگار افغان، تنها منبع درآمد خانواده‌های خود هستند و از زمان قدرت‌گیری طالبان در پانزده ولایت افغانستان کمتر از ۱۲ درصد از زنان خبرنگار، شاغل مانده‌اند.


کارت

کارت