EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


فرصت دهید تا دوربین‌ها در غزه روشن بمانند
جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲

ناصر ابوبکر، رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی، درخواستی برای کمک به روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های غزه به راه انداخته است: «ما نیاز مبرمی به حمایت از همکاران خود در غزه داریم. اکثر آنها خانه‌های خود و بسیاری از آنها خانواده خود را از دست داده‌اند. آنها به همبستگی و کمک شما برای ادامه گزارش رنجی که مردم غزه هر شب و روز متحمل می‌شوند، نیاز دارند.»

ابوبکر همه کسانی را که می‌خواهند به روزنامه‌نگاران غزه کمک کنند تشویق کرد تا به «صندوق ایمنی بین‌المللی» فدراسیون کمک کنند، که کمک‌های مالی را مستقیماً به سندیکای فلسطین ارسال می‌کند. فدراسیون در حال همکاری با یونسکو برای یافتن راه‌هایی برای انتقال کمک‌ها از طریق گذرگاه رفح است.

صندوق بین‌المللی ایمنی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در ژانویه ۱۹۹۲ تأسیس شد تا برای آن دسته از روزنامه‌نگاران در سراسر جهان که در نتیجه فعالیت کاری خود خشونت، تهدید و آسیب را تجربه می‌کنند، راه نجاتی فراهم کند. این صندوق هیچ بودجه‌ای از دولت‌ها یا حامیان مالی دریافت نمی‌کند و عمدتاً از طریق کمک‌های مالی فردی و سازمانی روزنامه‌نگاران تأمین می‌شود. تا اطلاع ثانوی، تمام کمک‌های مالی این صندوق برای کمک به خبرنگاران در غزه استفاده می‌شود، مگر اینکه اهداکنندگان خلاف آن را مشخص کنند.

تحسین الاستال، معاون سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی که در غزه مستقر است، کمک‌ها را در میان حدود هزار خبرنگاری که در حال حاضر از این منطقه گزارش تهیه می‌کنند، توزیع می‌کند. کمک‌های توزیع‌شده تا به امروز شامل بسته کمک‌های اولیه آسیب‌های پس از انفجار و بسته‌های باتری برای شارژ مجدد تجهیزات می‌شود که با توجه به کمبود برق در غزه، یک نیاز مبرم است.


کارت

کارت