EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در افغانستان
شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) نگرانی عمیق خود را از افزایش ناگهانی خبرنگاران بازداشت شده در افغانستان ابراز کرده است. این بازداشت ها در ولایات کندز، ننگرهار و پکتیا صورت گرفته است.

تیم داوسون، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این رابطه گفت: «در دو سال گذشته، رسانه‌های مستقل افغانستان به طور سیستماتیک تضعیف شده و مورد حمله قرار گرفته اند. این رفتار با تعهدات طالبان در تضاد آشکار است. دستگیری‌هایی از این دست، همه روزنامه‌نگاران را هراسان می‌کند و به نظر می‌رسد که برای خنثی کردن ظرفیت گزارشگری مستقل در افغانستان طراحی شده است. فدراسیون خواستار آزادی فوری هر چهار روزنامه‌نگار و برداشتن گام‌های مثبت جهت تضمین تکثر رسانه‌ای در افغانستان است.

اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان (AIJA) نیز معتقد است که این اقدام نیروهای امنیتی، آزادی بیان در کشور را تضعیف خواهد کرد.

حبیب الله سراب، گزارشگر مستقل تلویزیون آریانا در پکتیا؛ جان آقا صلاح و فقیه محمد فقیرزی، خبرنگاران رادیو کلید در ننگرهار و حسیب حساس از رادیو سلام وطندار از جمله خبرنگارانی اند که در دو هفته گذشته بازداشت شده اند.


کارت

کارت