EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


همبستگی شورای اتحادیه‌های جهانی با اتحادیه کارگران تونس
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

در پی بازداشت انیس کعبی، دبیر اتحادیه کارگران تونس، پس از اعتصاب کارگران برای بهبود شرایط کار، شورای اتحادیه های جهانی(CGU) به نمایندگی از ۲۰۰ میلیون کارگر در سراسر جهان، حمایت و همبستگی خود را با اتحادیه عمومی کارگری تونس(UGTT) اعلام کرد.

پس از شکل گرفتن اعتصابات صنفی در تونس، دبیر اتحادیه کارگران تونس و چند تن دیگر از رهبران و اعضای اتحادیه عمومی کارگری تونس در چند هفته گذشته توسط پلیس بازجویی و احضار شده‌اند.

شورای اتحادیه های جهانی اعلام کرد: «این بازداشت و همچنین آزار و اذیت و احضار کارگران توسط پلیس، به طور جدی فعالیت اتحادیه‌های کارگری را تضعیف می‌کند، حقوق اساسی اتحادیه را نقض می‌کند و با کنوانسیون‌های بین المللی تصویب شده توسط تونس و همچنین مفاد قانون اساسی تونس مغایرت دارد.»

در این بیانیه همچنین شورای اتحادیه‌های جهانی از اخراج اخیر استر لینچ، دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا(ETUC) از تونس ابراز تاسف کرده  و آن را حمله‌ای آشکار به اتحادیه کارگران تونس، روابط بین‌المللی آن‌ها و همبستگی اتحادیه‌های کارگری جهانی خوانده است.

شورای اتحادیه‌های جهانی که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) هم عضوی از آن است، خواهان آزادی فوری آقای کعبی و همه کارگران بازداشت شده در تونس شده است.


کارت

کارت