EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


IFJ خواستار توقف استفاده از رسانه‌ها بعنوان ابزاری در بحران قطر شد
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از مقامات کشورهای عربی می‌خواهد تا از روزنامه نگاران به عنوان ابزاری در “فوتبال سیاسی”‌شان در بحران قطر پایان دهند. در اثر این بحران صدها نفر از کارکنان رسانه‌های مختلف با تهدید از هم پاشیده‌شدن خانواده و یا بسته شدن ایستگاه های تلویزیونی، روزنامه ها و سایت روبرو هستند.

یکی از این تهدیدات بسته شدن شبکه تلویزیونی الجزیره و عدم پخش برنامه‌های این شبکه در برخی کشورهاست که این امر تاثیر مخربی بر روزنامه نگاران و خانواده های آنان گذاشته است.

پنجاه و پنج نفر از روزنامه نگاران کشورهای حاشیه خلیج فارس که در حال حاضر در  دوحه  مشغول به کار هستند تحت فشار قرار گرفته‌اند تا محل کار خود را ترک کنند در غیر اینصورت ملیت کشورشان را از دست خواهند داد و این مسئله بحرانی است که آینده رسانه‌ها را تهدید می کند.

برای خواندن متن کامل این خبر به زبان انگلیسی به اینجا مراجعه کنید.


کارت

کارت