EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


ضرب و شتم و بازداشت موقت خبرنگار محلی در غور افغانستان
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

عبدالقدیر غفوری خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت غور افغانستان روز پنجشنبه حوالی ساعت ۱۰:۳۰هنگامی بازگشت از یک مهمانی، از سوی کارمندان امنیت ملی در میدان اصلی فیروزکوه متوقف و بعد از ضرب و شتم به بازداشتگاه امنیت ملی انتقال داده شده و تا ساعت ۱۲ شب در بازداشت بوده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که یک هفته قبل به دلیل نشر گزارش هایی در مورد وضعیت امنیتی این ولایت از جمله گزارشی در مورد یکی از فرمانده های مسلح غیر مسول که تحت حمایت امنیت ملی است به این اداره فراخوانده شده و به او اخطار داده شده بود که بار دیگر این گونه گزارش ها را تهیه نکند.

اداره امنیت ملی ادعای ضرب و شتم و بازداشت موقت این روزنامه‌نگار را رد کرده و گفته است که نامبرده به دلیل بی اعتنایی به دستور توقف کارمندان این اداره که در حال انجام وظیفه بوده اند، مورد بازجویی قرار گرفته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان، این اقدام کارمندان اداره امنیت ملی غور را شدت محکوم می کند و آن را تخطی آشکار از قانون و عملی در راستای فشار بر خبرنگاران محلی و سانسور جریان آزاد اطلاعات می داند و نگرانی جدی خود را در این زمینه ابراز می دارد.

این نهاد از اداره محلی غور می خواهد با پیگیری جدی این رویداد و پیگرد قانونی عامل لت وکوب عبدالقدیر غفوری، اجازه ندهد خشونت و اقدام های غیر قانونی علیه خبرنگاران به یک فرهنگ تبدیل شود.


کارت

کارت