EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خواستار روشن شدن وضعیت بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران و شهرستان‌ها شد
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در آخرین جلسه هیات مدیره خود نسبت به بازداشت محمد مساعد و خبرنگاران در شهرهای دیگر اعتراض کرده و خواستار ارائه اطلاعات دقیقتر از سوی نهادهای بازداشت کننده شد.

به نوشته سایت انجمن در خصوص آقای مساعد «متاسفانه اطلاعات کافی در مورد دلیل یا دلایل این بازداشت منتشر نشده است.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران براساس «اساسنامه و بیانیه‌های» خود تاکید دارد که «مدافع فضای آزاد برای فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است و معتقد است انجام وظایف حرفه‌ای بدون ایجاد فضای امن برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران امکان پذیر نیست». 

به گفته این انجمن «طی روزهای اخیر گزارشهای دیگری مبنی بر بازداشت خبرنگاران در شهرهای دیگر منتشر شده است،اما از آنجا که انجمن از جهت جغرافیایی برای پیگیری مشکلات خبرنگاران شهرستانها محدودیت دارد توجه مسئولین امر را به این موضوع مهم جلب می‌کنیم که مجموعه این اقدامات بدون توضیح دلایل آن پیکر نحیف مطبوعات و رسانه‌ها را از توش و توان می‌اندازد و  تبعات منفی این اقدامات گریبانگیر همه جامعه و حکومت خواهد بود».

در پایان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران از انجمن‌های صنفی استان‌ها می خواهد تا «گزارش پیگیری‌های خود از سرنوشت همکاران بازداشت شده را منتشر کنند».


کارت

کارت

حمایت مالـیاز آزادی مطبوعات
و روزنامه‌نگاری مستقل در ایران
حمایت کنید