پایان مهلت ارسال تقاضا برای کارت بین‌المللی خبرنگاری

شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | اخبار

به اطلاع متقاضیان دریافت کارت خبرنگاری بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌رساند مطابق فراخوان صدور کارت که در تاریخ جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷منتشر گردیده بود و مهلت نهایی ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ درج شده بود که این زمان قابل تمدید نبوده و لذا از این پس امکان دریافت مدارک متقاضیان جهت صدور کارت وجود نخواهد داشت و از ارسال تقاضا خودداری کنید.مطالب مرتبط