پایان مهلت ارسال تقاضا برای آخرین دوره صدور کارت بین‌المللی خبرنگاری

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ | اخبار

به اطلاع متقاضیان دریافت کارت خبرنگاری بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌رساند مطابق فراخوان، آخرین دوره صدور کارت که در تاریخ جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ منتشر گردیده بود و مهلت نهایی ارسال مدارک به پایان رسیده است و قابل تمدید نخواهد بود.

 لذا از این پس امکان دریافت مدارک متقاضیان جهت صدور کارت وجود نخواهد داشت و از ارسال تقاضا خودداری کنید.

گفتنی است این آخرین دوره صدور کارت خبرنگاری بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بود و تا اطلاع ثانوی صدور کارت متوقف خواهد شد.مطالب مرتبط