EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


روزنامه «صبح‌نو» در آستانه تعطیلی
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

روزنامه «صبح نو» به دلیل عدم تأمین منابع مالی و همچنین مشکلات مربوط به کاغذ در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.

بنا بر گزارش رسانه‌ها از ایران، طبق تصمیم‌گیری مدیران این رسانه قرار شده روز سه شنبه ۳۰ مردادماه آخرین روز انتشار این روزنامه باشد.

روزنامه «صبح نو» از اردیبهشت ماه ۹۵ روی دکه‌ها رفت و به مدت حدود ۲ سال و نیم انتشار یافته است.

لازم به ذکر است که در هفته‌های اخیر قیمت کاغذ در ایران تا ۵۰ درصد افزایش یافته و کاغذ نیز نایاب شده است و از این نظر بسیاری از مطبوعات با مشکل در تامین کاغذ و یا تامین هزینه‌های این افزایش جهت انتشار مواجه شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در ماههای آتی رسانه‌های چاپی بیشتری با مشکلاتی از این دست مواجه شده و انتشار خود را متوقف کنند.

گفتنی است که این سومین مطبوعه‌ای است که در سال ۱۳۹۷ از انتشار باز می‌ماند و پیش از این روزنامه‌های آسمان آبی و همبستگی نیز انتشار خود را متوقف کرده بودند.


کارت

کارت