پایان مهلت ارسال مدارک برای کارت بین‌المللی خبرنگاری

سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ | اخبار

به اطلاع متقاضیان دریافت کارت خبرنگاری بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌رساند مطابق فراخوان صدور کارت که در تاریخ شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ منتشر گردیده بود و مهلت نهایی ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۱۸ درج شده بود که این زمان قابل تمدید نبوده و لذا از این پس امکان دریافت مدارک متقاضیان جهت صدور کارت وجود نخواهد داشت و از ارسال تقاضا خودداری کنید.

سایت فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تلاش خواهد کرد تا در آینده نزدیک این امکان را مجددا فراهم نماید و آن را از طریق وب‌سایت و کانال تلگرام بخش فارسی به اطلاع متقاضیان برساند.مطالب مرتبط