EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


درخواست برای پایان دخالت سیاسی در رسانه عمومی کوزوو
پنجشنبه ۷ تیر ۱۴۰۳

فدراسیون‌های اروپایی و بین‌المللی روزنامه‌نگاران (EFJ-IFJ) به همراه فعالان اروپایی در زمینه ایمنی روزنامه‌نگاران، نگرانی‌های خود را در مورد بحران در رسانه عمومی کوزوو (RTK) ابراز کردند. سازمان‌های شریک از هیئت مدیره آرتی‌کی درخواست کردند تا به جای منافع سیاسی به خدمات عمومی بپردازند.

در نامه‎‌‎ای که کمیسیون شورای اروپا در زمینه ایمنی روزنامه‌نگاران و فدراسیون‌های اروپایی و بین‌المللی روزنامه‌نگاران به مقامات رسانه عمومی کوزوو ارسال شده آمده است: «ما نگران بحران رو به رشد در رسانه عمومی کوزوو هستیم.»

این نامه به دنبال فشارهای سیاسی برای برکناری احمد‌چکاج، مدیرکل فعلی رسانه عمومی کوزوو و تلاش‌ها برای جایگزینی او با فردی طرفدار دولت، منتشر شده است.

در این نامه آمده است: «به شما یادآوری می‌کنیم که هرگونه دخالت سیاسی در مدیریت رسانه عمومی، اقدامی به شدت غیر دموکراتیک خواهد بود و نقش شما به عنوان اعضای هیئت مدیره، مقاومت در برابر این فشارها است.»

آقای احمد‌چکاج توسط هیئت مدیره در سال ۲۰۲۲ برای یک دوره سه ساله منصوب شد و رهبری اصلاحات و تحول در رسانه عمومی کوزوو را بر عهده داشت.

در این نامه با اشاره به «قانون آزادی رسانه‌های اروپایی» آمده است در صورتی که تغییرات مدیریتی با انگیزه‌های سیاسی اعمال گردد «آزادی رسانه‌ها که از ارزش‌های جدی اتحادیه اروپا است، به شدت آسیب خواهد دید و تضعیف خواهد شد.»

استقلال رسانه‌های خدمات عمومی و اهمیت آن در مورد کوزوو به عنوان کشوری اروپایی، از مواردی است که در این نامه به آن اشاره شده و تصریح شده: « وجود یک رسانه عمومی مستقل و حرفه‌ای نیز یک الزام در فرایند پیوستن کوزوو به اتحادیه اروپا است.»


کارت

کارت