EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


اعلام همبستگی فدراسیون با روزنامه‌نگاران اعتصاب کننده در ایتالیا
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

روزنامه‌نگاران روزنامه «رادیو رای» ایتالیا بیست‌وپنجم مارس در اعتراض به حذف و ادغام بخشی از تحریریه، اعتصابی بیست‌وچهار ساعته را برگزار کردند. فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا(FNSI)، از مدیریت رای خواستند که همه گزینه‌های جایگزین را برای اجتناب از این تغییرات در نظر بگیرند.

در بیستم مارس، خبرنگاران Rai Radio 1 در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود اعلام کردند که این شرکت می‌خواهد تحریریه ورزشی و پارلمان روزنامه را حذف کند و آنها را به روزنامه‌های دیگر زیرمجموعه خود منتقل کند. در پاسخ، خبرنگاران رادیو از امضای گزارش‌های خبری خود امتناع کردند و خواستار یک روز اعتصاب شدند.

فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) در حمایت از اعتصاب کنندگان اعلام کردند: «ما از خواسته‌های خبرنگاران و اعتراض مشروع آنها به تصمیم رای حمایت می کنیم. ما در همبستگی کامل با آنها می‌ایستیم و امیدواریم که این اعتصاب آگاهی عمومی را در مورد نیاز به حفظ رادیو رای که ستون روزنامه‌نگاری ایتالیایی است، افزایش دهد.»


کارت

کارت