EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


هیات منصفه دادگاه مطبوعات رای بر مجرمیت مدیر مسوول پایگاه خبری خطوط داد
پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از مجرم شناخته شدن مدیر مسوول پایگاه خبری تحلیلی خطوط با اتهام انتسابی نشر اکاذیب در این دادگاه خبر داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه اکبر نصرالهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در گفتگویی اعلام کرد که پرونده فاطمه جمشیدیان، مدیر مسوول پایگاه خبری خطوط در شعبه نهم این دادگاه با ریاست قاضی کریمی برگزار و اعضای هیئت منصفه بعد از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی و همچنین  اظهارات صاحب امتیاز  خطوط به عنوان  مطلع، او را مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.

به گفته آقای نصرالهی در گزارش منتشر شده  در پایگاه خبری تحلیلی خطوط  در مورد شاکی  از عبارت فساد آکنده  و رهبری باند تخلفات نام برده شد که  قاضی کریمی از خانم جمشیدیان  و وکیل  وی خواست مدارک معتبر در این زمینه  را ارائه کند. وکیل  در دفاعیات با  تاکید بر اینکه موکلش قصد اضرار به غیر و  تشویش  اذهان را نداشته است، درخواست صدور حکم بر برائت کرده است.

سخنگوی هیئت منصفه در پایان یادآوری کرد: شعب  ۳ و ۹ دادگاه مطبوعات متعاقبا  رای خود را صادر خواهند کرد و موارد اعلامی نظر  هیات منصفه است.

 


کارت

کارت