EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


مجلس مالدیو دو لایحه مهم حقوق کار را تصویب کرد
یکشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۲

پارلمان مالدیو در هجدهم دسامبر لایحه روابط صنعتی(IR) و لایحه ایمنی و بهداشت شغلی  (OSH)را تصویب کرد که یک دستاورد قابل توجه برای کارگران و اتحادیه‌ها پس از بیش از یک دهه فعالیت بود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)  تصویب این دو لایحه را نقطه عطف مهمی برای حقوق کار و جنبش کارگری دانست و اعلام کرد: «ما این پیروزی مهم اتحادیه و همه کارگران مالدیو را جشن می‌گیریم و از رئیس جمهور مویزو می‌خواهیم که این لوایح را در اولین فرصت ممکن تصویب کند.»

انجمن روزنامه‌نگاران مالدیو  (MJA)نیز تصویب این لوایح را یک رویداد مهم در تاریخ مالدیو دانست و افزود: «همانطور که ما این پیروزی مهم اتحادیه را جشن می‌گیریم، به راه طولانی طی شده توسط اتحادیه‌ها و جنبش کارگری در سیزده‌سال گذشته فکر می‌کنیم. ما اتحادیه‌ها و کارگران مالدیو از اتحادیه‌های جهانی وابسته به خود و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای مشارکت و حمایتشان که در موفقیت ما بسیار مؤثر بود، قدردانی می‌کنیم.»

ابراهیم شریف وزیر پارلمان حزب دموکراتیک مالدیو در ماه مارس لایحه روابط صنعتی را با هدف ایجاد چارچوبی قانونی برای حمایت از حقوق کارگران در مالدیو ارائه کرد. این لایحه حقوق اساسی کار، از جمله حق اقدام صنعتی، آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری و حمایت از آزادی بیان را تضمین می‌کند. این لایحه همچنین سازوکارهایی را برای چانه زنی جمعی بین کارگران و کارفرمایان مشخص می‌کند.

لایحه ایمنی بهداشت و سلامت که تکمیل کننده لایحه روابط صنعتی است، با ایجاد مکانیسم‌هایی برای کاهش خطرات محیط کار، به‌دنبال تضمین محیط کار ایمن برای کارگران است. این قانون کارگران را قادر می‌سازد تا به طور رسمی نگرانی‌های خود را در مورد مسائل بهداشتی و ایمنی ابراز کنند، رویه‌هایی را برای گزارش آسیب‌های محل کار ایجاد کنند و سیستمی برای رسیدگی به شکایات و بررسی غرامت ایجاد کنند.

این دو لایحه برای تبدیل شدن به قانون، به تصویب محمد مویزو رئیس جمهور مالدیو نیاز دارند.


کارت

کارت