EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


همکاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اتحادیه مستقل روزنامه‌نگاران مقدونیه برای جذب جوانان
پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

همزمان با تلاش اتحادیه‌ها برای رسیدگی به چالش‌های ناشی از رسانه‌های دیجیتال و تلاش برای اثبات ارزش خود به نسل جدیدی از روزنامه‌نگاران، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، در قالب پروژه اتحادیه به اتحادیه، با اتحادیه مستقل روزنامه‌نگاران مقدونیه (SSNM) همکاری می‌کند.

دارکو دوریدانسکی، مدیر اتحادیه مستقل روزنامه‌نگاران مقدونیه در مورد اینکه چطور اتحادیه مقدونیه در ماه‌های اخیر بیش از ۲۰ عضو جوان جدید را جذب کرده و این کار چه کمکی به پروژه اتحادیه به اتحادیه کرده است؟ توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «بهترین نتایج از طریق جلسات رو در رو با حمایت طیفی از فعالیت‌های دیگر به دست می‌آید که در آن به خبرنگاران جوان فرصتی داده می‌شود تا آزادانه درباره مشکلات خود صحبت کنند.»

آقای دوریدانسکی افزود: «از طریق پروژه اتحادیه به اتحادیه، ما توانسته‌ایم جلسات متعددی را با کارکنان رسانه‌های جوان سازماندهی کنیم و همچنین فراخوانی را برای درخواست برای کمک به طراحی کمپین جدیدی راه‌اندازی کنیم این کار با هدف افزایش آگاهی در مورد حقوق کار در میان روزنامه‌نگاران جوان انجام شده است.»

مدیر اتحادیه مستقل روزنامه‌نگاران مقدونیه همچنین گفت: «زمانی که روزنامه‌نگاران جوان در کانون فعالیت هستند، احساس تعلق واقعی به اتحادیه دارند.»

دوریدانسکی ادامه داد که: «اتحادیه مستقل روزنامه‌نگاران مقدونیه یک سازمان شناخته شده در مقدونیه در میان روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه است. با این حال، برخی از جلسات به ما نشان داد که بسیاری از آنها دقیقاً نمی‌دانند یک اتحادیه صنفی چگونه کار می کند. این جلسات برای توضیح اهداف و مقاصد اتحادیه و همچنین مزایای عضویت در اتحادیه مفید بود.»

مدیر اتحادیه مستقل روزنامه‌نگاران مقدونیه حضور خبرنگاران جوان در دستگاه های اجرایی اتحادیه را یک «نیاز» توصیف کرد و تاکید کرد: «اتحادیه‌ها باید تا حد امکان برای مشارکت دادن اعضای جوان تلاش کنند. دلیل اصلی آن این است که صنعت رسانه و چشم‌انداز بسیار سریع در حال تغییر است و جوانان می‌توانند کمک زیادی به شکل‌گیری این تغییرات کنند.»

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ با اتحادیه مستقل روزنامه‌نگاران مقدونیه در پروژه «ساماندهی دیجیتال» با مشارکت اتحادیه به اتحادیه همکاری می‌کند.


کارت

کارت