EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


هشدار فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نسبت به پخش کارت‌های جعلی روزنامه‌نگاری در پاکستان
پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) نسبت به پخش کارت‌های مطبوعاتی جعلی بین‌المللی در پاکستان به خبرنگاران این کشور هشدار داد.

اخیرا کارت‌های جعلی روزنامه‌نگاری که حاوی یک پس‌زمینه منسوب به فدراسیون بین‌المللی هستند، در پاکستان پخش شده است. در این کارت‌ها تاریخ اعتبار و شماره کارت با مشخصات اعضای فدراسیون مطابقت ندارد.

فدراسیون یادآور شده که کارت خبرنگاری بین‌المللی، قدیمی‌ترین کارت خبرنگاری روزنامه‌نگاران، تنها به اعضای فدراسیون و توسط این نهاد ارائه می‌شود و در پاکستان منحصراً از طریق اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران پاکستان(PFUJ) قابل دریافت است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص اعلام کرد: «هرگونه مجوز مطبوعاتی با تقلید از کارت مطبوعاتی بین المللی که توسط اتحادیه‌های وابسته به فدراسیون صادر نشده باشد، جعلی است و باید توسط مقامات دولتی نادیده گرفته شود.»


کارت

کارت