EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


اعتراض نسبت به سلب امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران روزنامه شرق
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به صدور اطلاعیه‌ای نسبت به سلب امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه شرق از سوی یک مقام اجرایی سابق اعتراض کرد.

روز گذشته حمید بقایی، معاون رئیس جمهور در دولت محمود احمدی‌نژاد به همراه تعدادی از همراهانش با حضور در دفتر روزنامه شرق نسبت به یکی از گزارش‌های این روزنامه اعتراض نمود، براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی روزنامه‌نگاران شاغل در این روزنامه، این اعتراض همراه با توهین مستقیم به اعضای تحریریه روزنامه شرق و حمله فیزیکی و وارد کردن آسیب بدنی به برخی از آنان و همچنین آسیب زدن به اموال این رسانه همراه بوده است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اطلاعیه‌ای که در این خصوص صادر کرد نوشته است: «خبر مراجعۀ تهاجمی یکی از مدیران اجرایی اسبق کشور با تعداد متنابهی همراه به روزنامۀ شرق، که بنا به گزارش‌های منتشرشده همراه با تخریب و توهین به اعضای تحریریۀ آن روزنامه بوده است، اگرچه یک مورد خاص است ولی موجب افزایش نگرانی ما از وضعیت امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران کشور است».

«هرکس به مطلبی از یک نشریه معترض است می‌تواند طبق مقررات حاکم از طرق قانونی و طرح شکایت اقدام کند. هر برخوردی غیر از این، ناقض و سلب‌کننده امنیت حرفۀ روزنامه‌نگاری و قویاً محکوم است».

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با تأکید مجدد و مکرر بر لزوم حراست از امنیت حرفۀ روزنامه‌نگاری، از مقامات محترم قضایی می‌خواهد «این موضوع را به عنوان یک پروندۀ ویژه در سلب امنیت حرفه‌ای و اتهامی عمومی مورد بررسی فوری قرار داده و مانع از آن شوند که این نوع اقدامات غیرقانونی و مخرب، شرایط روزنامه‌نگاری کشور را تحت تأثیر قرار دهد و بدتر این که به رویه زشتی در جامعه تبدیل شود».


کارت

کارت