EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به توهین‌ اخیر رسانه‌ای به خبرنگاران
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران  در واکنش به توهین به خبرنگاران در هفته اخیر، یک مورد در یک برنامه زنده تلویزیونی و یک مورد در یک جلسه کمیته کشتی، طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اهانت به یک خبرنگاران، این دو اتفاق رسانه‌ای در روزهای اخیر را « نشان از وضعیت نابسامان جایگاه روزنامه‌نگاری در ایران» دانست.

در این بیانیه آمده: «در یکی از این دو رویداد مسعود درخشان مهمان یک برنامه تلویزیونی به صراحت روزنامه‌نگاران را «منحط» می‌خواند و در رویداد دیگر علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی حتی یک کلمه انتقادی را برنمی‌تابد و در نامودبانه‌ترین شکل ممکن، به خبرنگاری که از وی سئوال کرده است توهین می‌کند و حکم به اخراج خبرنگار از جلسه می‌دهد.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اعلام حمایت از این خبرنگاران، به همکاران خود پیشنهاد کرده «در برخورد با مسئولانی که جایگاه روزنامه‌نگاری را درک نکرده و توهین روا می‌دارند بطور منسجم اعتراض کرده و از پوشش خبری فعالیت‌های آنان خودداری کنند.»


کارت

کارت