EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


شکایت از رسانه بخاطر انتشار گزارش فساد در نپال
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) همراه با عضو وابسته‌اش فدراسیون روزنامه نگاران نپالی (FNJ) و اتحادیه مطبوعاتی نپال (NPU) با ابراز نگرانی جدی در مورد شکایت قضایی از روزنامه Nagarik به اتهام افترا، آن را راهی برای وادار کردن این رسانه به سکوت می‌دانند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران معتقد است که دادگاه برای حفاظت از آزادی مطبوعات حکم صادر خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت نفت دولتی نپال شکایت خود را به اتهام افترا به مبلغ ۷۸۰ هزار دلار از این روزنامه‌ به دادگاه ارائه کرده است.

روزنامه‌ Nagarik اقدام به انتشار گزارش‌های تحقیقی در خصوص فساد گسترده شرکت نفت نپال برای خرید زمین کرده است. پس از انتشار این گزارش کمیته‌ای از مجلس نپال به بررسی موضوع پرداخت و در گزارش‌شان تاکید کردند که در خرید و فروش این زمین‌ها مقررات لازم رعایت نشده است.

برای خواندن متن کامل این گزارش به اینجا مراجعه کنید.


کارت

کارت