EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تبرئه یک خبرنگار پس از دو سال و نیم حبس غیرعادلانه در زندان
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲

خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار ایرانی که پس از دو سال نیم حبس در بهمن ماه سال گذشته از زندان اوین آزاد شده بود، گفته است که نتیجه‌ی اعاده‌ی دادرسی پرونده‌ی او به تازگی آمده و بر این اساس اتهام اصلی که برای آن بیش از دو سال و نیم حبس گذرانده، منتفی شده است.

این روزنامه‌نگار در مصاحبه‌ای گفته که: «شغل من روزنامه نگاری و پژوهشگری در زمینه اقتصاد سیاسی و مسائل کارگری بود که به دلیل مجموعه مقالات و فعالیت‌های اجتماعی‌ام در ۶ مرداد ۱۳۹۸به اتهامات اجتماع و تبانی (۵ سال)، فعالیت تبلیغی (یک سال) و توهین به مقامات (دو سال) محکوم شدم.»

آقای صادقی افزود: «بابت این اتهامات من از ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ یعنی ۹۱۱ روز معادل دو سال و نیم زندان بودم و در نهایت با عفو آزاد شدم. مهرماه ۱۴۰۱ شعبه ۳۲ در ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ رای داده است که من بابت اجتماع و تباتی تبرئه شده‌ام.»

صادقی علاوه بر این گفته: «به عبارت دیگر اگر پرونده من به دادگاه تجدیدنظر برود و آنها نظر دیوان را تایید کنند و در بدترین حالت به من یک سال بابت فعالیت تبلیغی بدهند، یک سال و نیم اضافه بر جرم خود زندان کشیده‌ام.»

این روزنامه‌نگار که دو سال و نیم به همین اتهام رد شده در پرونده زندان بوده در پایان صحبت‌هایش با انصاف نیوز گفته: «این خلاصه‌ای از داستان تبرئه من دو ماه پس از آزادی از زندان دو سال و نیمه بود. نوعی نوشداروی پس از مرگ سهراب و معلوم نیست چه کسی یا کسانی باید پاسخگوی سال‌ها و روزهای از دست رفته‌ی عمر من باشد!»

بر اساس آمار فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با گذشت حدود هفت ماه از آغاز اعتراضات سراسری پس از مرگ مشکوک مهسا امینی در شانزدهم سپتامبر سال گذشته میلادی، دست کم پانزده روزنامه‌نگار همچنان پشت میله‌های زندان هستند.


کارت

کارت