EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


در واکنش به استعفای هیات مدیره انجمن روزنامه‌نگاران تهران و حمایت از خواسته آنان:
دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران: از حق همکارانمان در ایران برای ایجاد نهاد صنفی حمایت می‌کنیم
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران داشتن نهاد صنفی مستقل را حق روزنامه‌نگاران ایران می‌داند.

آنتونی بلانژه دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با بیان اینکه تصمیم به استعفای دسته جمعی هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به نادیده گرفته شدن حق اصولی روزنامه‌نگاران برای داشتن نهاد صنفی مستقل را درک می‌کند گفت: ما به حمایت خودمان از همکارانمان در ایران برای تاسیس و راه‌اندازی نهاد صنفی خودشان ادامه خواهیم داد و مجددا از مقامات ایران می‌خواهیم تا محدودیت‌های ایجاد شده برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را رفع کنند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تنها عضو ایرانی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران است که از سال ۱۳۸۸ به صورت غیرقانونی توسط مقامات قضایی ایران بسته شده است.

سایت اصلی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین با انتشار چکیده‌ای از نامه استعفا اعضای هیات مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پرداخته و آن را بازتاب داده است.


کارت

کارت