EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


انتشار گزارشی در خصوص آزار و اذیت خبرنگاران در کانادا
پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱

بخش رسانه یونیفر(UNIFOR) بزرگترین اتحادیه در کانادا و یکی از زیر مجموعه‌های فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ)، گزارش جدیدی در مورد وضعیت آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در کانادا منتشر کرده است.

این گزارش که در ۱۶ فوریه منتشر شده، نشان می‌دهد چگونه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه در کانادا اغلب در معرض آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

علاوه بر این، زنان، خبرنگاران رنگین پوست، کارکنان بومی و اقلیت‌های جنسی فعال در رسانه، به‌ صورت ویژه تحت آزار و اذیت با ماهیت نژادپرستانه، جنسیتی و تهدیدهای آنلاین قرار دارند.

این گزارش همچنین برخی از پیامدهای آزار و اذیت روزنامه‌نگاران بر زندگی شخصیشان را نشان می‌دهد.

در گزارش یونیفور تاثیرات منفی ظهور ایدئولوژی‌های راست افراطی و انتشار اخبار جعلی و بحران همه‌گیری کرونا بر روزنامه‌نگاران بررسی شده است.

بزرگترین اتحادیه کانادا، برای مقابله با روند رو به رشد آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، خواستار ایجاد یک سیستم حمایتی واقعی برای قربانیان آزار و اذیت و راه‌اندازی کمپین‌هایی برای آگاه‌سازی‌ است.


کارت

کارت