EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به حسن روحانی در آستانه روز خبرنگار
آقای رئیس جمهور، خانه روزنامه نگاران همچنان بسته است
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

انجمن صنفی روزنامه نگاران در آستانه روز خبرنگار در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رییس جمهور ایران، خواستار بازگشایی این نهاد صنفی شد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این نامه با اشاره به آنکه خانه روزنامه نگاران کماکان بسته است و این انجمن منفعل، نوشت: در حال حاضر این انجمن در برابر اعضای خود متهم به انفعال محض شده و در توجیه علل و موجبات این انفعال عاجز مانده است. توجه جنابعالی به این نکته معطوف می شود که نامه های متعدد این انجمن صنفی خطاب به شما و مقامات مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مقامات ذیربط، تاکنون بی پاسخ مانده است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در مهر ماه سال ۷۶ تاسیس شده بود، در در مرداد ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی پلمب شد. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و با اعلام اینکه وزارت کار و وزارت اطلاعات دیگر شکایتی از این انجمن روزنامه نگاری ندارند، انتظار می رفت تا از انجمن رفع پلمب شود، اما کماکان قوه قضاییه و دادستانی مانع از بازگشایی این انجمن صنفی می شوند.

به گزارش کلمه متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و نهایت احترام

پنجمین سالروز بزرگداشت خبرنگار در دوران ریاست جمهوری جنابعالی در حالی فرا می رسد که با گذشت ۸ سال از تاریخ پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، فعالیت این نهاد برخاسته از جامعه روزنامه نگاران همچنان در حالت تعلیق قرار دارد.

اکنون و در آستانه تعیین هیات وزیران، اجازه می خواهد که بار دیگر موانع غیرقانونی فعالیت این تشکل صنفی را خاطرنشان و یادآوری کند:

۱- پلمب دفتر این انجمن در اجرای تصمیم دادستان وقت تهران در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ صورت پذیرفت و تا تاریخ ارسال این نامه استمرار یافته است. همچنین تا این تاریخ کماکان اتهام انتسابی به این انجمن که موجب قانونی اتخاذ و اجرای این تصمیم شده، شعبه‌ بازپرسی یا دادیاری که پرونده راجع به اتهام مفروض فوق در آن گشوده شده، مشخصات شاکی یا اعلام‌کننده جرم، کلاسه پرونده و… نیز مکتوم مانده است.

۲- در دوره زمانی فوق، این انجمن به کرات در معرض انواع افتراها توسط اشخاص فاقد سمت قانونی و قضایی قرار گرفته تا اذهان عمومی را در مورد این شخص حقوقی دچار تشویش کنند.

۳- فارغ از اشخاص فاقد سمت، مقامات ذی‌ربط در دوره نخست ریاست جنابعالی بر قوه‌ مجریه و در راس آن‌ها متصدیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعم از وزیر، معاونان و مدیران کل نیز وظایف قانونی یا مبتنی بر عرف اداری را در رابطه با این انجمن نادیده انگاشته اند.

۴- حتی با مفروض بر شمردن وجود اتهام منجر به پلمپ دفتر این انجمن و«گشایش پرونده راجع‌به آن در یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران»، با توجه به گذشت مدت ۸ سال از پلمب دفتر این انجمن و فقدان هرگونه فعل و انفعال قضایی متعاقب پلمب، شمول مرور زمان بر فعل مجرمانه مفروض، پیگیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

در حال حاضر این انجمن در برابر اعضای خود متهم به انفعال محض شده و در توجیه علل و موجبات این انفعال عاجز مانده است. توجه جنابعالی به این نکته معطوف می شود که نامه های متعدد این انجمن صنفی خطاب به شما و مقامات مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مقامات ذیربط، تاکنون بی پاسخ مانده است.

از آنجا که روزنامه نگاران کشور پیروزی شما را در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری نشانه امیدبخشی برای حرکت قوای سه گانه در مسیر قانونی تلقی می کنند، امید است جنابعالی وعده خود در دوره اول ریاست جمهوری مبنی بر فک پلمب دفتر مرکزی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و از سرگیری فعالیت آن را عملی کرده و در آستانه روز خبرنگار، چراغ خانه روزنامه نگاران را دوباره روشن کنید.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران


کارت

کارت