EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


تاکید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بر پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشت شده
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱

در جلسه مشترک بین هیات مدیره منتخب و فعلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران که صبح دهم مهر در دفتر انجمن برگزار شد، بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران بررسی گردید.

در این جلسه ابتدا گزارشی از روند عادی شکل‌گیری ارکان انجمن جدید ارائه گردید، سپس بازداشتِ و احضار برخی روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر مطرح و نسبت به آن ابراز نگرانی شد.

هیات مدیره انجمن در این نشست، با تاکید بر این‌که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته تنها به ایفای نقش ذاتی و حرفه‌ای خود پرداخته‌اند، محدودیت‌ها و تذکراتِ فراقانونی را گامی در راستای تضعیفِ مرجعیتِ رسانه‌های داخلی دانستند.

در این جلسه مواضعِ پیشینِ انجمن مورد تاکیدِ مجدد اعضای هر دو هیات مدیره قرار گرفت که بر اساس آن و به باورِ انجمن، نهادهای مسئول و ناظر باید شرایط یکسانی را جهت اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه برای عموم رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران فراهم کنند و نباید شاهد استاندارد دوگانه در تولید و انتشار خبر باشیم.

در این نشست همچنین مقرر شد انجمن از طریق مجاری رسمی پیگیرِ وضعیتِ روزنامه‌نگاران بازداشتی و احضار شده باشد و برای آزادیِ آن‌ها و رفعِ محدودیت‌های وضع شده بر ایفای وظایفِ حرفه‌ای آن‌ها تلاش کند.

علاوه بر این در این جلسه خبر روزنامه کیهان در حمله به این موسسه مطرح شد و حاضرین فارغ از جزییات امر، تعرض به رسانه‌های داخلی صرف نظر از گرایش‌های سیاسی آنها را غیرقابل قبول دانستند.


کارت

کارت