EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


انتخاب هیات مدیره جدید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران
پنجشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱

همانطور که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پیشتر اعلام کرده بود، روز چهارشنبه دوم شهریور، مجمع عمومیِ این انجمن با حضور گسترده‌ی اعضا به رسمیت رسید و انتخابات هیات مدیره و بازرسان جدید این انجمن انجام شد.

پس از انتخاب رئیس مجمع، گزارشِ‌های هیات مدیره، خزانه‌دار و بازرسِ انجمن، خوانده شد و مورد تصویب قاطع اعضا قرار گرفت.

پس از آن نامزدهای انتخابات، هر کدام به معرفی خود و ارائه‌ برنامه‌های‌شان به اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پرداختند.

پس از انجام روند رای‌گیری و توزیعِ برگه‌های رای، نهایتا، هیات‌مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران انتخاب شدند.

انتخابات اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان با حضور نماینده رسمی وزارت کار ایران انجام شد.

بر اساس گزارش روابط‌ عمومی انجمن، از مجموعِ ۱۷۷ رایِ گرفته شده در مجمعِ عمومی، افراد زیر بعنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.

  • مینا شهنی ۱۲۱ رای
  • محمد منتظری ۹۹ رای
  • نغمه دانش آشتیانی ۹۷ رای
  • امیرعباس نخعی ۸۴ رای
  • مجید صیادی ۸۱ رای
  • اکبر منتجبی ۷۹ رای
  • امین شول سیرجانی ۷۳ رای

و

  • مرتضی کاردر ۷۰ رای
  • قادر باستانی ۶۸ رای
  • شهرام شریف ۶۶ رای

به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

هم‌چنین فرزام شیرزادی با ۸۳ رای و احسان قلمچی با ۶۷ رای به عنوان بازرسان اصلی و حامد شفیعی با ۶۳ رای به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.


کارت

کارت