EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


حمایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از درخواست روزنامه‌نگاران ایرانی
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶

در نامه‌ای که بیش از ۷۰۰ روزنامه‌نگار ایرانی خطاب به حسن روحانی رییس جمهور تازه انتخاب شده نوشته‌اند از وی خواسته‌اند تا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نماینده فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در ایران را بازگشایی کند.

این روزنامه‌نگاران همچنین خواستار ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران شدند که از سوی دولت تاامروز به ثبت نرسیده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) از درخواست روزنامه‌نگاران ایرانی حمایت کرده و خواستار تحقق آن است.

در جریان مبارزات انتخاباتی حسن روحانی از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و آزادی صنف حمایت کرد اما با این حال انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران که با تقاضای اهالی رسانه در پایتخت در دی ماه ۱۳۹۵ پایه گذاری شده است  مقامات دولت جمهوری اسلامی از ثبت وی خودداری کرده‌اند. همچنین دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز از تابستان سال ۱۳۸۸ تا به امروز همچنان بسته مانده است.

در نامه روزنامه‌نگاران خطاب به رییس جمهور آمده است: جناب آقای رئیس جمهور در این روزهای جشن و پایکوپی که ثمره مشارکت و وفاداری آحاد مردم است، وظیفه خود می دانیم ضمن تبریک به قهرمانان واقعی این انتخابات و جنابعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران، به عنوان نمایندگان افکار عمومی، وعده های انتخاباتی شما را گوشزد کرده و از دولت دوازدهم که تداوم دولت تدبیر و امید است، بخواهیم که با ابرام بر قانون و استوار کردن نظم در دستگاه های اجرایی، زمینه تحقق وعده های شما را فراهم کند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را غیرقانونی و بدون هیچ دلیلی می‌داند و آن را نقض قوانین ملی ایران و همچنین قوانین سازمان بین‌المللی کار(ILO) و معاهدات بین‌المللی در خصوص قوانین کارگری و آزادی حق داشتن سندیکا می‌داند.

فلیپ لروت رییس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص گفت: حسن روحانی بایستی در فردای انتخابات باید در جهت تقویت آزادی رسانه‌ها و دمکراسی در ایران گام بردارد.

رییس IFJ همچنین گفت: روزنامه‌نگاری مستقل باید توسط سازمان‌های قوی و پاسخگو که نماینده واقعی این حرفه باشند حمایت شود. ما همچنان خواستار بازشدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نماینده این فدراسیون و همچنین ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را از مقامات ایرانی هستیم.

 


کارت

کارت